Nordic Green on osa

EILOa – eurooppalaista vihersisustusjärjestöä (European Interior Landscaping Organisation)

EILOn jäseniä ovat kansalliset vihersisustuksen toimialaorganisaatiot, yksittäiset vihersisustuksen parissa töitä tekevät yritykset sekä vihersisustusalan toimittajat. Järjestö perustettiin virallisesti 2010 Saksan, Ranskan, Alankomaiden, Iso-Britannian ja Skandinaavian vihersisustusorganisaatioiden kesken.

Tehtävät ja tavoitteet

EILOn ensisijainen tavoite on laajentaa vihersisustuksen markkinoita, avustaa ja kannustaa tutkimusta kasvien myönteisestä vaikutuksesta ympäristöön, tiedottaa ja tuoda toimialan tekijöitä yhteen kommunikaation edistämiseksi sekä tuotteiden ja palveluiden laadun parantamiseksi.