Nordic Green – skandinaavinen vihersisustuksen ja viherkasvipalveluiden toimialaorganisaatio

Nordic Green (aiemmin SVIR) on riippumattomien, vakavien ja ympäristötietoisten vihersisustuksen parissa työskentelevien yritysten yhdistys. Nordic Greenin tavoitteena on levittää tietoa elävien kasvien merkityksestä yksityisissä ja julkisissa tiloissa.

Skandinaavisten vihersisustajien toimialaorganisaatio (SVIR) perustettiin vuonna 1996. Syksyn 2002 aikana norjalaisia yrityksiä pyydettiin mukaan yhteistyöhön, jonka seurauksena muodostui skandinaavinen toimialaorganisaatio. Kaikille jäsenyrityksille on yhteistä se, että niiden työ pyörii eläviä viherkasveja sisältävien ympäristöjen ympärillä. Vuonna 2012 SVIR halusi kehittää tuotemerkkiään ja vaihtoi nimekseen Nordic Green.

Haluamme kerätä kaikki pohjoismaiset vihersisustajat yhteen ja edistää toimialan toimintaa.

Visio

Viherkasvien pitää olla itsestäänselvyys paikoissa, joissa ihmiset oleskelevat.

Visiomme on levittää tietoa toimialasta sekä elävien kasvien mukanaan tuomista monista eduista ja arvoista.

Missio

Keräämme kaikki pohjoismaiset vihersisustajat yhteen ja edistämme toimialaa kehityksen kautta.

Tavoitteena on, että kaikki asiakkaat valitsevat Nordic Greeniin liitetyn yrityksen.

Kannanotto

Tunnuslauseemme, jota noudatamme, on PASSION FOR PLANTS.

Asiakkaiden on aina pystyttävä luottamaan siihen, että Nordic Greenin jäsenet suoriutuvat parhaiden kykyjensä mukaisesti.