Valtuutus

Oikeiden kasvilajien valinta yksityisiin ja julkisiin tiloihin vaatii kokemusta ja tietoa kasvien sopivuudesta.

Vihertilojen sekä istutusten suunnittelu ja ylläpito vaatii tietoa siitä, mitkä kasvit viihtyvät yhdessä (ja millaisilla paikoilla), jotta tulos on onnistunut.

Meillä on valtuutusjärjestelmä, joka vaatii jäseniä hakemaan valtuutustaan/uusimaan valtuutuksensa kerran vuodessa. Nordic Greenin jäsenyyteen ei vaadita valtuutusta, mutta haluaisimme mahdollisimman monien hankkivan valtuutuksen itselleen. Kaikki jäsenet täyttävät jäsenvaatimuksemme.

Valtuutettujen jäsenten on täytettävä useita kovempia vaatimuksia ja pystyttävä dokumentoimaan asia keran vuodessa. Valtuutetuilla jäsenillä on oikeus käyttää ”Nordic Green authorized company” -symbolia.